Zaoszczędzimy Państwa czas obsługując kontrolę Urzędów Skarbowych, ZUS- ów w siedzibie biura. Podpiszemy Pełnomocnictwo upoważaniające do reprezentowanie Państwa przed kontrloującymi, będziemy składać wyjaśnienia w Państwa imieniu. Zajmieny się wyjaśnieniami w trakcie i po kontroli.
biuro rachunkowe bielsko, rozliczenie roczne, biuro podatkowe, prowadzenie księgowości, usługi księgowe, usługi podatkowe, obsługa płacowa, obsługa kadrowa, doradztwo gospodarcze, zwrot VAT za materiały budowlane, kancelaria podatkowa